Valmistusosaamista elintarviketeollisuuden vaativiin tarpeisiin Steelhouse Elecster
Valmistusosaamista elintarviketeollisuuden vaativiin tarpeisiin

Elintarviketeollisuudessa käytettäville laitteistojen ja materiaalien on täytettävä tiukat laatuvaatimukset, jotta tuoteturvallisuus voidaan taata koko valmistus- ja pakkausprosessin sekä erilaisten kuljetusketjujen ajan. Steelhousen vahva osaaminen ruostumattomien terästen käsittelyssä näkyy elintarviketeollisuustuotteiden suunnittelussa, valmistamisessa ja viimeistelyssä. Tuotteille asetettujen laatuvaatimuksien toteutuminen vaatii oikean menetelmän jokaisessa työvaiheessa.

Elecster Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, ja globaalisti johtava järjestelmätoimittaja UHT-linjoille, maitopussien täyttökoneille sekä ekologisille pussien pakkausmateriaaleille. Elecster suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT- eli iskukuumennetun maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus meijerikoneiden ja pakkausmateriaalien suunnittelusta ja valmistuksesta, ja se on erikoistunut meijereiden palvelemiseen kehittyvillä markkinoilla. Tulevina vuosikymmeninä elintarvikkeita ja niiden pakkauksia on tuotettava entistä kilpailukykyisemmin, ympäristönäkökohdat huomioiden.

Steelhouse on jo useiden vuosien ajan valmistanut korkealaatuisia säiliöitä Elecsterin laitteistoihin. ”Vuosien varrella olemme käyneet avointa keskustelua valmistusmenetelmistä, jotta lopputuote vastaisi tarpeita ja olisi kustannustehokas valmistaa. Avoin keskustelu ja Steelhousen kokemus säiliöiden valmistamisesta ja pintakäsittelystä on vahva yhdistelmä”, kertoo Ville Huovilainen Elecsterilta.

Steelhouse on innolla vastannut Elecsterin asettamiin tuotekehityshaasteisiin, ja valmiutta löytyy myös entistä suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen, laadusta tinkimättä.