Steelhouse mukana Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeessa
Steelhouse mukana Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeessa

Steelhouse Group Oy on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) hankkeessa, jossa Espoon Blominmäen kallioon rakennetaan mittava maanalainen jätevedenpuhdistamo. HSY rakennuttaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon korvaamaan nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää riitä käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä. Hankkeen pääurakoitsijana toimii YIT, ja se toteutetaan projektinjohtourakkana, jonka arvo on noin 206 miljoonaa euroa.

Jätevedenpuhdistamon varsinaiset rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018. Tulevan puhdistamon pinta-ala on noin 10 hehtaaria, ja jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muista puhdistamon tiloista sijoitetaan maan alle louhittavaan luolastoon. Suurhanke kasvattaa pääkaupunkiseudun jätevesien käsittelykapasiteettia merkittävästi, ja sen laajentaminen mahdollistaa tarvittaessa jopa miljoonan asukkaan jätevesien käsittelyn. Blominmäen jätevedenpuhdistamo on investointi myös Itämeren tulevaisuuteen, sillä se poistaa aiempaa tehokkaammin jätevesien fosforia ja typpeä, hilliten Suomenlahden rannikkovesien rehevöitymistä.

Steelhouse Group Oy on urakoinut kohteessa alkuvuodesta 2019 lähtien ja toimittanut jätevedenpuhdistamoprojektiin konepajatuotteita. Konepajatuotteissa erityisesti konepajasuunnittelua vaatineet ruostumattoman teräksen ohutlevytyöt ovat Steelhouse Groupin ydinosaamisaluetta.

Steelhouse
Blominmäen lietesäiliöiden tuotemallinnusta ja suunnittelua kohteeseen toimivaksi kokoonpanoksi. Suunnittelupalvelu on osa Steelhousen kokonaisvaltaista palvelutarjontaa sisältäen suunnittelun, valmistuksen sekä asentamisen. Steelhousen erityisosaaminen on korkeaa laatua vaativissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa tuotteissa.
Steelhouse
Putkistoesivalmisteita sekä muita rakenteita valmiina pintakäsittelyyn ennen työmaalle lähettämistä. Steelhousen pintakäsittelymenetelmiin kuuluvat muun muassa puoliautomatisoitu hiontalinjasto, ruisku- ja allaspeittaus, piikarpidi- ja lasikuulapuhallus sekä erilaisten metallien nanopintakäsittelyt.

YIT:n projektipäällikkö Santeri Saarikko korostaa suunnitteluosaamisen merkitystä monivaiheisessa suurhankkeessa: ”Nopeasti etenevissä ja laajoissa hankkeissa on pystyttävä toimimaan ripeästi ja joustavasti, ja esimerkiksi vaativia konepajasuunnitelmia tehdään rinnakkain varsinaisten työvaiheiden kanssa. Vaativissa hankkeissa on tärkeää löytää osaavat yhteistyökumppanit, jotka ottavat myös suunnitteluvastuuta tuottamisen ohessa. Mielestäni Steelhouse Group Oy on onnistunut tässä tehtävässä erittäin hyvin, ja tulemme jatkamaan yhteistyötä Steelhousen kanssa myös jatkossa.”

Voit tutustua tarkemmin Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeeseen HSY:n sivuilla sekä pääurakoitsija YIT:n ja pääsuunnittelija FCG:n uutisissa.

Otsikkokuvassa Steelhousen suunnittelemia ja valmistamia säiliöitä asennettuna Blominmäen jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyssä.