Steelhouse yhteistyöhön VR FleetCaren kanssa
Steelhouse yhteistyöhön VR FleetCaren kanssa

Steelhouse Group Oy on mukana peruskorjausprojektissa, jossa raidekaluston kunnossapitoyritys VR FleetCare uudistaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) metrojunia. Peruskorjauksen kohteena ovat kaikki M100- ja M200-sarjan metrojunat, kaikkiaan yli 100 metrojunavaunua.

Ensimmäiset M100-sarjan uudistetut junat ovat jo palautuneet matkustajaliikenteeseen, ja kokonaisuudessaan projektin on määrä valmistua vuonna 2023. Tavoitteena on parantaa junien matkustusviihtyvyyttä uusimalla matkustamon sisustus ja valaistus. M100-juniin tulee koriuudistuksen myötä myös lisää avointa tilaa, joka soveltuu muun muassa polkupyörien kuljettamiseen. Junien ohjaamojen uusiminen parantaa niiden ajoergonomiaa.

Steelhouse on tehnyt VR FleetCaren kanssa puitesopimuksen, ja toimii peruskorjausprojektissa alihankkijana ohutlevytöissä ja kaiderakenteiden uusimisessa.

Steelhouse Group Oy:n toimitusjohtaja Tapio Hyytiäinen kertoo, että Steelhouse uusii ja käsittelee metrojunien ohutlevypintarakenteita junavaunu kerrallaan. Ohutlevytöiden lisäksi matkustamojen kaiderakenteita päivitetään.

Tämä on meille tärkeä kumppanuus. On hienoa olla mukana tässä mittavassa metrojen uudistusprojektissa yhdessä VR FleetCaren kanssa.” Tapio toteaa.

Hankkeessa peruskorjataan kaikkiaan 39 Valmetin/Strömbergin vuosina 1979–1984 valmistamaa M100-metrojunaa ja 12 Bombardierin vuosina 2000–2001 valmistamaa M200-metrojunaa.

Tutustu tarkemmin HKL:n metrojunien peruskorjausprojektiin Helsingin kaupungin verkkosivuilla ja VR FleetCaren uutisessa.

www.vrfleetcare.fi